Pictogrammen conform NEN-ISO-7010

Alle pictogrammen zijn europees geharmoniseerd door het Nederlandse Norminstituut (NEN) onder de nieuwe norm NEN-ISO-7010. Veel pictogrammen zijn hetzelfde gebleven, maar met name de vluctwegpictogrammen en brandveiligheidpictogrammen zijn gewijzigd. De oude pictogrammen hoeven nog niet vervangen te worden, maar de twee soorten mogen niet door elkaar gebruikt worden. Bij het opnieuw inrichten is het derhalve beter direct van de nieuwe norm uit te gaan.

Copyright © 2016 Pictogrammen.nl