Nieuwe pictogrammen internationale Norm NEN-EN-ISO 7010

13-06-2014 12:12

veranderingen-NEN-EN-ISO-7010Sinds 2012 is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen. Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ overgenomen als Europese norm. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland.
NEN is verplicht deze Europese norm over te nemen als Nederlandse norm. Deze norm wordt de NEN-EN-ISO 7010 genoemd. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, moet een aantal strijdige nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken of, indien het een andere toepassing betreft, worden herzien. Zaken die niet in Europese normen geregeld zijn, mag NEN in nationale normen omschrijven.

Waar wordt ISO 7010 toegepast?

Deze norm geldt voor veiligheidssignalisatie op het werk en andere plaatsen waar mensen geïnformeerd moeten worden over zaken die betrekking hebben op veiligheid, zoals nooduitgangen of gevaarlijke zones.

In bestaande situaties kunnen de oude pictogrammen worden gehandhaafd en ook bij kleine wijzigingen aan bestaande systemen kunnen deze nog prima dienst blijven doen.
U dient er voor te zorgen dat de nieuwe en oude varianten niet door elkaar worden gebruikt.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe pictogram in Nederland de standaard wordt.
In Duitsland en Engeland ziet men het gebruik van de nieuwe pictogrammen al meer, aangezien ze daar de ISO als eerder hebben gestandaardiseerd.
Op de website worden de nieuwe pictogrammen aangegeven met de toevoeging ISO 7010. Er is ook een speciaal tabblad waaronder deze pictogrammen staan. Wij zijn bezig om deze pictogrammen nog uit te breiden met de andere pictogrammen van deze norm.

U kunt de vluchtwegaanduiding pictogrammen Oude en Nieuwe normen ISO 7010 op deze pagina vinden:

>> Overzicht vluchtweg aanduidingen pictogrammen <<

Geplaatst in News door

Boy van Wandelen