Van ADR naar de nieuwe manier van etiketteren met de GHS symbolen

09-11-2015 08:49

CLP (Classification, Labelling and Packaging)

De nieuwe manier van classificeren van stoffen en mengsels die in Nederland de wet milieugevaarlijke stoffen
vervangt is het GHS ( Globally Harmonized System ).

Net als het ADR zijn de GHS symbolen gebaseerd op de UN Recommendations en hebben ook dezelfde systematiek en opzet. Een verplicht onderdeel van GHS is het classificeren van stoffen en mengsels, zo ook het etiketteren hiervan.

Wat wijzigt er onder andere op het etiket van de GHS symbolen?

Van de R- en S-zinnen naar de H- en P-zinnen. 
Op de verpakkingen van gevaarlijke stoffen staan R- en S-zinnen vermeld. De R-zinnen geven hierbij het risico aan, de R van Risk. De S-zinnen vertellen iets over de veiligheid oftewel de S van Safety. 

De zinnen R en S zullen worden vervangen voor de H- en P-zinnen. Deze H –zinnen zullen de gevaaraanduiding aangeven de H staat hier voor Hazard. De P-zinnen geven de voorzorgmaatregelen aan met de P van Precaution.

Wat moet een GHS pictogram minimaal aan voldoen?

- Nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
- Gegevens over de leverancier ( naam, adres en telefoonnummer )
- Productieindentificatie ( bijv. Identificatienummer en naam )
- Gevaarspictogram(men)
- Signaalwoord ( gevaar en waarschuwing )
- Gevarenaanduiding(en) (h-zinnen)
- Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)
- Aanvullende informatie

Waar de stof of mengsel in de handel wordt gebracht moeten de GHS symbolen officieel worden opgesteld tenzij de lidstaat anders bepaalt. Er mogen door de leveranciers meerdere talen op het etiket worden gebruikt. Wel is de voorwaarde dat er dezelfde gegevens worden vermeld in de verschillende gebruikte talen.

Het is niet voorgeschreven hoe de kleur en vormgeving van de GHS symbolen zijn. De GHS gevaren pictogrammen moeten wel zo zijn opgemaakt dat het gevarenpictogram duidelijk afsteekt. Alle communicatie elementen moeten duidelijk zijn aangebracht en onuitwisbaar. De afmetingen van de te gebruiken etiketten staan voorgeschreven in bijlage 1 voor de gevaarlijke stoffen. Hieronder in een tabel weergegeven wat de formaten zijn voor de etiketten. De nieuwe aanduiding op de GHS gevaren symbolen voor zuivere stoffen is verplicht per 1 December 2010. Per 1 juni 2015 is dit verplicht voor mengsels. Voor etikettering en verpakking geldt een overgangsperiode.
 

Inhoud van de verpakking

Afmetingen (in mm)

Niet meer dan 3 liter:

zo mogelijk ten minste 52 x 74

Meer dan 3 liter, maar niet meer dan 50 liter:

ten minste 74 x 105

Meer dan 50 liter, maar niet meer dan 500 liter:

ten minste 105 x 148

Meer dan 500 liter:

ten minste 148 x 210


Voor stoffen:

Tot 1 December 2012 vrijstelling voor stoffen die voor 1 December 2010 zijn afgeleverd.

Voor mengsels:
Tot 1 Juni 2017 vrijstelling voor mengsels die voor 1 Juni 2015 zijn afgeleverd.

De overgangstermijn naar de nieuwe etikettering

Alle fabrikanten moeten vanaf 1 Juni 2015 de nieuwe etikettering in overeenstemming met CLP doorzetten. Omdat deze omzetting afhankelijk is van informatie van toeleveranciers en uit te voeren product specifieke tests is een omzetting voor deze datum niet mogelijk. Voor handelaars en gebruikers is er een 2-jarige overgangsperiode tot 1 Juni 2017. Tijdens deze termijn kunnen de voorraden bij gebruikers, handelaars en producenten worden opgemaakt. De CLP-conforme producten mogen dan alleen nog verkocht en gebruikt worden. Let wel, om hiervoor genoemde redenen zullen nog enkele maanden producten met de “oude” etikettering kunnen worden geleverd en gebruikt.
Hieronder ziet u een afbeelding van de verschillen tussen de oude gevarenetiketten ( ADR ) en de nieuwe gevarenpictogrammen ( GHS/CLP ).

Oude ADR etiketten en nieuwe GHS etiketten


Wij van Pictogrammen.nl hebben de nieuwe GHS/CLP pictogrammen opgenomen in ons standaard assortiment. U heeft de keuze uit diverse soorten materialen en formaten. Ook kunnen wij deze pictogrammen op rol leveren. Bent u op zoek naar de nieuwe GHS/CLP gevarenpictogrammen en voor een super voordelige prijs? Bekijk dan ons uitgebreid assortiment via onderstaande link en bestel ze direct!


Klik hier en bekijk ons assortiment GHS/CLP pictogrammen


Geplaatst in News door

Boy van Wandelen